Reklama
Przeprowadzki Chorzów tanio i przeprowadzki firm Kraków
producent dywaników do aut zaprasza do sklepu gdzie dywaniki welurowe stanowią szeroką ofertę do każdego auta
Hotele na konferencje Kraków oraz hotel i restauracja Wałbrzych
A A A

STACJI OBSŁUGI W ZAJEZDNI DLA 200 POJAZDÓW

Dane wyjściowe do obliczeń Dane wyjściowe, jakie przyjmujemy do obliczenia i szczegółowego zago­spodarowania stacji obsługi w zajezdni dla 200 pojazdów samochodowych średniej ładowności (przykładowo samochód Star 28) są następujące: zadaniem takiej stacji obsługi jest wykonywanie obsługi technicznej i napraw bieżących o pełnym zakresie pracy; roczny przebieg obsługiwanego pojazdu samochodowego przyjmuje się 36 000 km; roczny łączny przebieg wszystkich pojazdów — 7 200 000 km; przebieg pojazdu samochodowego między naprawami głównymi — 120 000 km; przebiegi międzyobsługowe dla: OT-1 — 2 500 km, OT-3R — 60 000 km, OT-2 — 10 000 km, OL — raz na rok, OT-3 — 30 000 km, OZ — raz na rok; 4) pracochłonność napraw bieżących określa się na 10 rbh/1000 km. Opracowania technologicznego obsługi technicznej dokonać można na pod- stawie przykładowych danych zamieszczonych w rozdziale 14. Obliczenia pracochłonności obsług technicznych i napraw bieżących do- konać można tabelarycznie na podstawie przykładowych danych zawar- tych w tablicy 16.1. Podziału pracochłonności ogólnej według specjalności w roboczogodzinach i w procentach dokonać można na podstawie przykładowych danych z roz­działu 14 zestawiając je według wzoru podanego w tablicy 16.2. Po określeniu podziału pracochłonności ogólnej można dokonać ustalenia potrzeb w zakresie rodzaju i liczby stanowisk obsługowo-naprawczych i warsztatów specjalistycznych według przykładowego wzoru podanego w tablicy 16.3. Liczbę pracowników wraz z podziałem zatrudnienia według zmian pracy obliczyć można na podstawie przykładowego wzoru podanego w tablicy 16.4. Rodzaj i liczbę wyposażenia stanowisk obsługowo-naprawczych i war­sztatów specjalistycznych przyjąć należy z opracowania technologicznego i zestawu wyposażenia dla pełnego zakresu podanego w rozdziale 10. Zestawienie powierzchni stanowisk obliczonych na podstawie potrzebne­go wyposażenia wykonać można na podstawie przykładowego wzoru po­danego w tablicy 16.5.