A A A

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

W czasie użytkowania pojazdów samochodowych niezbędne jest zaopatry­wanie ich w materiały konieczne do pracy pojazdu. W sposób ciągły po­jazdy samochodowe muszą być zaopatrywane w następujące materiały: paliwo niezbędne do napędu silnika, paliwa potrzebne do napędu agregatów, w które wyposażony jest po­jazd (grzejne, chłodnicze itp.), oleje i smary, płyny techniczne (do układu hamulcowego, układu chłodzenia amor­tyzatorów itp.), kwasy i elektrolity do akumulatorów, ogumienie, sprężone powietrze, wodę i różne płyny myjące do spryskiwania szyb itp. Właściwość stosowanych materiałów, ich dobór i jakość mają coraz więk­sze znaczenie w eksploatacji technicznej pojazdów samochodowych. Z tych względów wszyscy, którzy mają do czynienia z eksploatacją pojazdów sa­mochodowych i przygotowaniem ich do pracy, powinni być dobrze zorien­towani w zakresie wszystkich materiałów eksploatacyjnych używanych do pojazdów samochodowych.