A A A

INSTRUKTAŻ TECHNOLOGICZNY

Sprawdzanie ciśnienia sprężania w silniku Podstawowym wskaźnikiem sprawności silnika jest jego należyty stopień sprężania. Silnik wykazujący należyty stopień sprężania ma maksymalną moc i jest oszczędny w zużyciu paliwa. Wielkość ciśnienia sprężania w silniku spalinowym zależy od szczelności pierścieni tłokowych i zaworów. Kontrola wielkości ciśnienia sprężania należy do podstawowych czynności w zakresie obsługi technicznej i pra­cownik powinien być pouczony, że powinna być wykonywana w sposób następujący: należycie naładować akumulator, aby w czasie pomiarów mógł wyko­nywać 200—300 obr/min wału korbowego silnika, nagrzać silnik do temperatury 80—85°C, mierzonej w układzie chło­dzenia, sprawdzić luzy zaworów, wykręcić świece zapłonowe, zdjąć z gaźnika kolanko przewodu łączącego z filtrem powietrza, otworzyć obie przepustnice gaźnika, końcówkę ciśnieniomierza włożyć w otwór świecy i uszczelnić przez dociśnięcie, h) włączyć rozrusznik na czas wykonania 3—4 suwów sprężania w cylin- drze, do którego podłączony został ciśnieniomierz aż jego wskazówka ustali się. Pomiar należy wykonywać ciśnieniomierzem (rys. 21.1), kolejno we wszy­stkich cylindrach od pierwszego, a następnie powtórzyć w kolejności po­wrotnej. Jako wynik należy przyjąć średnią arytmetyczną z obu pomia­rów dla każdego cylindra. Jeśli w wielkości ciśnienia sprężania następuje odchylenie: pomiędzy poszczególnymi cylindrami więcej niż 0,05 MPa (0,5 kG/cm2), spadek wielkości ciśnienia sprężania poniżej nominalnego większy niż 0,05 MPa (0,5 kG/cm2) oznacza to, że silnik wymaga dalszej kontroli i usta­lenia przyczyny niesprawności. W celu upewnienia się co jest przyczyną spadku ciśnienia sprężania, do każdego cylindra należy wlać oleju silnikowego w ilości wystarczającej do wypełnienia szczeliny między tłokiem i ścianką cylindra i powtórzyć pomiar. Powiększenie się ciśnienia sprężania wskazuje na nieszczelność pierścieni tłokowych, jeśli natomiast ciśnienie pozostaje bez zmiany wskazuje to na nieszczelność zaworów. Jeśli pomiar wielkości sprężania wykaże spadek ciśnienia wskutek nie­szczelności zaworów, należy zdjąć głowicę cylindrów, rozebrać oraz prze-szlifować zawory i gniazda zaworowe.